Bestuur

Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur (PO). We vinden bij Kopwerk kernwaarden de basis voor ons handelen. Het is belangrijk dat alle medewerkers deze waarden kennen en delen.

Bij de besturing van de organisaties gaan we uit van een aantal kernwaarden dat de basis vormt van onze organisaties en het gedrag van onze medewerkers:  

  • Inclusief denken (Iedereen hoort erbij)
  • Persoonlijk leiderschap
  • Verbinding zoeken
  • Onderzoekend

VacaturesContact

Downloads

Het bestuur van Stichting Kopwerk bestaat uit:

Geert van Meerveld

Secretariaat:
Effelin Jong
Joyce van Leeuwen

Onze focus:


- Medewerkers in hun kracht

- Leerlingen in hun kracht

- Scholen in hun kracht

- Uitgaande van inclusiviteit en verbinding.

- "Klaar voor een nieuwe dag"

No items found.